wz

Zaměření


Menší děti – součástí výuky je tvořivost, kdy děti improvizují o všem, co vnímají – let motýla, foukání větru, jízda autem, stříkání vody, …. Zaměření na muzikálnost, koordinaci těla, divadelnost, hravost.

Větší děti, mládež – prohlubují znalosti, učí se znát své tělo, jako nástroj pohybu. Postupně dochází k vzájemnému pochopení a propojení činnosti jednotlivých částí těla, a to přes jednoduchá rehabilitační, technická cvičení – švihy, pády, ale i správnost držení těla, tak přes znalost práce s těžištěm, centrem těla, impulzy. Seznámení s různými technikami, důležitost spolupráce.

Dospělí – V rytmu latiny - salsa, jive, cha-cha, country, flamenco, .... - jednotlivci, výuka bude zahájena od října 2011

Rodiče s dětmi od 2 let - výuka bude zahájena od října 2011

Lala:
Martina Halouzková
Jesus:
WM Marcel Veselý
Sfeene:
DS Dominik Mašláň


Návštěvnost celkem:   
Webmaster: Marcel Veselý | Design: Dominik Mašláň | © 2011-2012 | Optimalizováno pro Chrome, Mozzila (1024x768)